APP
交易所 评分 参评人数 交易对 参与
币安网 币安网/ BINANCE.CO
18.0
19160 352
poloniex poloniex/ POLONIEX.COM
17.2
16826 98
OKEX OKEX/ OKEX.ME
16.7
16824 526
BCEX BCEX/ BCEX.TOP
16.6
11924 98
库币网 库币网 / KCS.TOP
16.6
16887 346
WEX WEX/ WEX.NZ
16.5
6578 41
币赢国际站 币赢国际站/ COINW.COM
16.2
9970 45
BTCBOX BTCBOX/ BTCBOX.CO.JP
16.2
12998 4
AEX AEX/ AEX.COM
15.9
16459 105
火币 火币/ HUOBI.CO
15.8
16175 243
比特币交易网国际站 比特币交易网国际站/ BTCTRADE.TV
15.7
12046 28
BitMEX BitMEX/ BitMEX.COM
15.6
8999 7
Bitfinex Bitfinex/ BITFINEX.COM
15.6
17761 200
Upbit Upbit/ UPBIT.COM
15.6
15370 272
Bithumb Bithumb/ BITHUMB.COM
15.6
16469 35
B网 B网/ BITTREX.COM
15.5
9912 288
Bitstamp Bitstamp/ BITSTAMP.NET
15.4
15797 13
Bibox Bibox/ BIBOX.COM
15.4
7932 162
Quoinex Quoinex/ QUOINEX.COM
15.4
6562 35
Exx Exx/ EXX.COM
15.3
6738 58
BitFlyer BitFlyer/ BITFLYER.JP
15.2
8801 4
KEX KEX/ KEX.CM
15.0
12366 24
TOPBTC TOPBTC/ TOPBTC.COM
14.9
7511 47
Allcoin Allcoin/ ALLCOIN.CA
14.9
9696 70
HitBTC HitBTC/ HITBTC.COM
14.9
6944 775
ZB ZB/ ZB.COM
14.8
13547 186
weex weex/ WEEX.COM
14.7
16049 17
BTCC BTCC/ BTCC.COM
14.7
10025 7
LBank LBank/ LBANK.IO
14.4
6592 104
BigOne BigOne/ BIG.ONE
14.1
13693 146
NEWCOIN NEWCOIN/ NB.TOP
14.1
9868 0
HADAX HADAX/ HADAX.COM
13.8
6704 64
DigiFinex数字币交易所 DigiFinex数字币交易所/ DIGIFINEX.COM
13.5
8563 39
DragonEx DragonEx/ DRAGONEX.IM
12.9
6234 53
RIGHTBTC RIGHTBTC/ RIGHTBTC.COM
12.8
10246 54
GDAX GDAX/ GDAX.COM
12.4
7008 12
COINEGG COINEGG/ COINEGG.COM
12.3
14565 158
JEX JEX/ JEXZH.COM
12.2
8910 14
Bit-Z Bit-Z/ Bit-Z.COM
12.1
16464 146
K网 K网/ KRAKEN.COM
11.9
7005 52
GATE GATE/ GATE.IO
11.8
15361 321
双子星 双子星/ GEMINI.COM
11.8
12059 3
澳洲U网 澳洲U网/ UCOIN.PW
11.3
5253 69
Zaif Zaif/ ZAIF.JP
10.9
4910 15
比特酒吧 比特酒吧/ BTC98.COM
10.8
10057 34
Fisco Fisco/ FCCE.JP
10.7
6926 5
CoinTiger CoinTiger/ COINTIGER.PRO
10.5
6697 56
Bitbank Bitbank/ BITBANK.CC
10.0
8915 8
IDAX IDAX/ IDAX.MN
9.8
6290 54
OEX OEX/ OEX.TOP
9.5
6569 52
查看评分规则>>
  • 最高分交易平台
  • 评分2~3名的交易平台
  • 其他交易平台