APP
精品帖
3107 7 30
 • RMB 935

  心跳行动
  • 152
   帖子
  • 778
   评论
  • 10.45万
   源点
  新源币钱包创建教程
  发表于10个月前 只看楼主 帖子标签:

  1、下载imtoken 钱包:http://token.im


  2、进入主页创建完钱包,点击右边加号增加源币

  3、进入搜索页面搜索YTOKEN 找到源币进行添加,注意老的版本imtoken钱包显示的源币标示为Y8.

  4、添加完成后点击Y查看接收地址。

  5、源币介绍


  源币是什么?  A:Y TOKEN,新加坡Coingogo Fund发行,其目标是建立一个利用区块链技术,使用去中心化的共识方式为内容生产领域进行贡献定价和权益回报的网络,构建一套合理的内容收益分配机制使内容生产者、内容投资者、内容筛选者和生态建设者都能得到合理的激励与回报,同时构建一个基于用户创造的价值社区。采用数据挖矿的方式实现用户数据变现,用户越早参与社区建设收益越大。  源币基金会官网:http://coingogofund.com/
  源币战略升级公告:http://coingogofund.com/Ch/news/newsinfo.aspx?n=31

  加入我们:

  点击下载币源社区手机APP
  币源社区客服微信:coingkefu
  币源社区官网:www.coingogo.com

  楼主签名:币源社区联合创始人,区块链数字货币早期投资者。
 • 2#

  RMB 1092

  wait
  • 555
   帖子
  • 1302
   评论
  • 12.21万
   源点

  好的,明白了

  发表于10个月前
  0
 • 3#

  RMB 10

  157****1343
  • 0
   帖子
  • 8
   评论
  • 1143
   源点

  im钱包很通用

  发表于10个月前
  0
 • 4#

  RMB 2399

  币圈小白龙
  • 2685
   帖子
  • 7650
   评论
  • 26.82万
   源点

  了解

  发表于10个月前
  0
 • 5#

  RMB 1445

  BLTXI
  • 1391
   帖子
  • 2527
   评论
  • 16.16万
   源点

  晓得了

  发表于10个月前
  0
 • 6#

  RMB 3661

  你好
  • 1749
   帖子
  • 2163
   评论
  • 40.91万
   源点

  财务自由新代码:Y

  发表于10个月前
  0
 • 7#

  RMB 931

  王陳之
  • 321
   帖子
  • 338
   评论
  • 10.40万
   源点

  logo贼漂亮,就像客服一样,哈哈????

  发表于10个月前
  0
 • 8#

  RMB 0.67

  讲道理
  • 2
   帖子
  • 8
   评论
  • 75
   源点

  123456789

  发表于10个月前
  0
 • 9#

  RMB 0.67

  讲道理
  • 2
   帖子
  • 8
   评论
  • 75
   源点

  123456789

  发表于10个月前
  0
 • 10#

  RMB 10

  大师炒币赚
  • 0
   帖子
  • 6
   评论
  • 1158
   源点

  不错谢谢

  发表于10个月前
  0
 • 11#

  RMB 0.39

  asd15570015510
  • 113
   帖子
  • 66
   评论
  • 44
   源点

  谢谢

  发表于10个月前
  0
 • 12#

  RMB 247

  xttu
  • 8
   帖子
  • 81
   评论
  • 2.77万
   源点

  怎么创建啊

  发表于10个月前
  0
 • 13#

  RMB 22

  wizardliu
  • 0
   帖子
  • 6
   评论
  • 2548
   源点

  啥时候能提现?

  发表于10个月前
  0
 • 14#

  RMB 247

  xttu
  • 8
   帖子
  • 81
   评论
  • 2.77万
   源点

  里面可以存的币不多啊

  发表于10个月前
  0
 • 15#

  RMB 17

  188****4998
  • 0
   帖子
  • 5
   评论
  • 1978
   源点

  不错

  发表于10个月前
  0
 • 16#

  RMB 19

  185****6666
  • 0
   帖子
  • 7
   评论
  • 2208
   源点

  学习了

  发表于10个月前
  0
 • 17#

  RMB 3

  159****6175
  • 18
   帖子
  • 9
   评论
  • 390
   源点

  熬的

  发表于10个月前
  0
 • 18#

  RMB 18

  159****3946
  • 0
   帖子
  • 4
   评论
  • 2048
   源点

  支持

  发表于10个月前
  0
 • 19#

  RMB 1532

  152****7856
  • 0
   帖子
  • 2
   评论
  • 17.12万
   源点

  创建好了

  发表于10个月前
  0
 • 20#

  RMB 4

  垃圾2332
  • 0
   帖子
  • 18
   评论
  • 458
   源点

  而非你读完办v

  发表于10个月前
  0
 • 21#

  RMB 1

  153****6513
  • 1
   帖子
  • 4
   评论
  • 218
   源点

  收到!

  发表于10个月前
  0
 • 22#

  RMB 14

  B说币
  • 5
   帖子
  • 2
   评论
  • 1618
   源点

  好的,明白了

  发表于10个月前
  0
 • 23#

  RMB 177

  137****0322
  • 0
   帖子
  • 3
   评论
  • 1.98万
   源点

  写的很详细。

  发表于10个月前
  0
 • 24#

  RMB 51

  138****5699
  • 0
   帖子
  • 50
   评论
  • 5748
   源点

  好的

  发表于10个月前
  0
 • 25#

  RMB 19

  185****6666
  • 0
   帖子
  • 7
   评论
  • 2208
   源点

  很好用

  发表于10个月前
  0
 • 26#

  RMB 22

  AXC
  • 117
   帖子
  • 18
   评论
  • 2550
   源点

  晓得了

  发表于10个月前
  0
 • 27#

  RMB 22

  AXC
  • 117
   帖子
  • 18
   评论
  • 2550
   源点

  很好用

  发表于10个月前
  0
 • 28#

  RMB 56

  jyl1982
  • 0
   帖子
  • 3
   评论
  • 6298
   源点

  币源ID:61611<br/>imtoken地址:0x28584708650636A0583d5B26Fa3c46C2C38Eab63

  发表于10个月前
  0
 • 29#

  RMB 51

  138****5699
  • 0
   帖子
  • 50
   评论
  • 5748
   源点

  了解

  发表于10个月前
  0
 • 30#

  RMB 253

  davedi
  • 0
   帖子
  • 11
   评论
  • 2.83万
   源点

  支持

  发表于10个月前
  0
 • 31#

  RMB 755

  oopp
  • 75
   帖子
  • 1766
   评论
  • 8.44万
   源点

  ????

  发表于10个月前
  1
添加评论 (需要登录)