APP
精品帖
115937 59 5559
 • RMB 8

  心跳行动
  • 156
   帖子
  • 765
   评论
  • 10.02万
   源点
  新源币空投地址登记预计第一期空投500名用户,最多不超过5000个用户。
  发表于1年前 只看楼主 帖子标签: 源币  空投 

  新源币基于以太坊发行,已经上线IMTOKEN 钱包 代码Y 。

  新源币简介:Y TOKEN,新加坡Coingogo Fund发行,其目标是建立一个利用区块链技术,使用去中心化的共识方式为内容生产领域进行贡献定价和权益回报的网络,构建一套合理的内容收益分配机制使内容生产者、内容投资者、内容筛选者和生态建设者都能得到合理的激励与回报,同时构建一个基于用户创造的价值社区。采用数据挖矿的方式实现用户数据变现,用户越早参与社区建设收益越大。

  源币基金会官网:http://coingogofund.com

  源币战略升级公告:http://coingogofund.com/Ch/news/newsinfo.aspx?n=31

  源币基金会为了回馈币源社区老客户将展开空投活动,每个注册用户只有一次机会留下imtoken的以太坊地址。

  空投地址登记前200名 盖楼留下以太坊地址 空投8888个新源币,后200-500名 空投新源币5888个,500名以后统一空投1888个,本期空投最多5000名截止。

  币源社区论坛空投登记回复地址:https://www.coingogo.com/article/42912

  严禁作弊刷楼,空投留地址用户必须进行实名认证并且下载币源社区app登录,机器刷号和刷实名认证注册将取消奖励。活动解释权归源币基金会所有。


  第一期空投500个地址已经空投完毕,请用户注意查收。本次空投至869楼;扣除作弊帐号和地址错误,多次重复回复地址和同一用户回复不同地址系统已经进行排除。

  第二期空投已经发放完毕请注意查收,本次空投到2138楼总共空投1151个有效用户。

  第三期本期空投结束楼层5000,超出将不进行空投请知悉。

  第三期空投已经发放,请注意查收,本次空投结束感谢大家支持。

  地址已经够了,暂停收集空投地址。等待统计进行空投,预计以太坊分叉后进行空投,空投完毕进行公告。请不要再留地址,感谢支持。


  2019年1月22日

  源币基金会

  楼主签名:币源社区联合创始人,区块链数字货币早期投资者。
 • 122#

  RMB 0.22

  sjhaha
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2452
   源点

  0x0A9A80fCEd2DbB7ab6852443BA0D19cD2227eC33

  发表于1年前
  0
 • 123#

  RMB 0.17

  志气风范
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0xf1c99d2f1613513e909b1bA8105C57BE4549220f

  发表于1年前
  0
 • 124#

  RMB 0.38

  夜有笙箫
  • 0
   帖子
  • 2
   评论
  • 4226
   源点

  0x90255076D7914A709aBA5b980cAa4a24e1445757

  发表于1年前
  0
 • 125#

  RMB 21

  光头娃
  • 566
   帖子
  • 836
   评论
  • 24.19万
   源点

  0x137c6082114257ef22D5Df72f4bc37C00408f2Ae

  发表于1年前
  0
 • 126#

  RMB 0.34

  Wisuau
  • 0
   帖子
  • 2
   评论
  • 3828
   源点

  0x7B0996dC2A801B834878b94Ad6C7e270335332d5

  发表于1年前
  0
 • 127#

  RMB 0.17

  七天情圣
  • 0
   帖子
  • 3
   评论
  • 1948
   源点

  0xC2ab82b21B5a3A412Dce9BE325F8695509946F25

  发表于1年前
  0
 • 128#

  RMB 0.18

  zhou893971
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0xD3a518A25682367e720E5232B535a826Aa436b62

  发表于1年前
  0
 • 129#

  RMB 0.18

  wang10265
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0x02170E8b009016554C0ACC2BF577D8A97847fe45

  发表于1年前
  0
 • 130#

  RMB 0.17

  瞬间暴富
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0x6e990d4baef0B7A2dc49A584371b68f7d567Ce72

  发表于1年前
  0
 • 131#

  RMB 0.16

  zhp5213
  • 0
   帖子
  • 3
   评论
  • 1748
   源点

  0xcAf674d09826ADe7560581Bf9AFF83E359278818

  发表于1年前
  0
 • 132#

  RMB 10

  13895756346
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 11.58万
   源点

  0x22b331004F58562e80e9dc5E0Ae8875a7Ca301b7

  发表于1年前
  0
 • 133#

  RMB 0.46

  cyx1314520
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 5168
   源点

  0x7c00E03d1b536dc1e984d395B39381B0e6022a92

  发表于1年前
  0
 • 134#

  RMB 0.18

  qaxsw80
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0x42c4A9A415078d5D1676375631ceF04C38eabF14

  发表于1年前
  0
 • 135#

  RMB 0.18

  suhang721
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0xacf782A52da033e8c67215EE7f864073CBEF6496

  发表于1年前
  0
 • 136#

  RMB 0.19

  pwe123
  • 0
   帖子
  • 3
   评论
  • 2160
   源点

  0x7186Bb8e6F6C10C1fC901f196cF2EC0B2fd11f40

  发表于1年前
  0
 • 137#

  RMB 0.19

  踏踏11
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2108
   源点

  0x954db2B23FCF26915881D5ef902b9C796DEbB89b

  发表于1年前
  0
 • 138#

  RMB 0.01

  sinkxia
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 150
   源点

  0x0CcCe20Cb1Dd40F756Af7fDD92913A50e1A0088b

  发表于1年前
  0
 • 139#

  RMB 0.17

  a335188496
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0x76DA019c383840C052D16099bB09068Fc6AFA5Ca

  发表于1年前
  0
 • 140#

  RMB 0.19

  qyfyqyfy
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2108
   源点

  0xf23244FeDb03d7443873CEBDEe3014C654956483

  发表于1年前
  0
 • 141#

  RMB 0.27

  cjtnt8
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 3028
   源点

  0x34918bE34eb70324D058Aa93B6856A01AE5d193B

  发表于1年前
  0
 • 142#

  RMB 0.17

  油炸小可爱
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0x6Cb47E1755C3b843426859071F91c24EfDedf794

  发表于1年前
  0
 • 143#

  RMB 0.19

  as7794
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2108
   源点

  0xF2CabbDe56030e39Fe087fF3E3f550115cf0ebb1

  发表于1年前
  0
 • 144#

  RMB 0.18

  仙人一样的人物
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0xE1cb27E33534df6e06c34C62707411c4B634Cc31

  发表于1年前
  0
 • 145#

  RMB 0.35

  hb520
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 3908
   源点

  0xb61E363008374B4f40EaE6589095025f8B0bD413

  发表于1年前
  0
 • 146#

  RMB 0.18

  1234567h
  • 0
   帖子
  • 2
   评论
  • 2028
   源点

  500

  发表于1年前
  0
 • 147#

  RMB 0.38

  夜有笙箫
  • 0
   帖子
  • 2
   评论
  • 4226
   源点

  0x90255076D7914A709aBA5b980cAa4a24e1445757

  发表于1年前
  0
 • 148#

  RMB 0.23

  mozoltov
  • 0
   帖子
  • 2
   评论
  • 2528
   源点

  0x2de2685b5B2a7ecEd68433752d6d9cFb6067e778

  发表于1年前
  0
 • 149#

  RMB 0.19

  kris.1314
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2108
   源点

  0xFa14bDc8094B228Ae409109f143d559dF8ce2Fb2

  发表于1年前
  0
 • 150#

  RMB 1

  lcg87852
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1.35万
   源点

  0x43ad0F98f880BcF52d3Ce20A40776E660E843105

  发表于1年前
  0
 • 151#

  RMB 0.20

  gumeng
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2208
   源点

  0x30A2033Ecb1d9e97d99a113075e907B575343828

  发表于1年前
  0
添加评论 (需要登录)