APP
精品帖
115928 59 5559
 • RMB 8

  心跳行动
  • 156
   帖子
  • 765
   评论
  • 10.02万
   源点
  新源币空投地址登记预计第一期空投500名用户,最多不超过5000个用户。
  发表于1年前 只看楼主 帖子标签: 源币  空投 

  新源币基于以太坊发行,已经上线IMTOKEN 钱包 代码Y 。

  新源币简介:Y TOKEN,新加坡Coingogo Fund发行,其目标是建立一个利用区块链技术,使用去中心化的共识方式为内容生产领域进行贡献定价和权益回报的网络,构建一套合理的内容收益分配机制使内容生产者、内容投资者、内容筛选者和生态建设者都能得到合理的激励与回报,同时构建一个基于用户创造的价值社区。采用数据挖矿的方式实现用户数据变现,用户越早参与社区建设收益越大。

  源币基金会官网:http://coingogofund.com

  源币战略升级公告:http://coingogofund.com/Ch/news/newsinfo.aspx?n=31

  源币基金会为了回馈币源社区老客户将展开空投活动,每个注册用户只有一次机会留下imtoken的以太坊地址。

  空投地址登记前200名 盖楼留下以太坊地址 空投8888个新源币,后200-500名 空投新源币5888个,500名以后统一空投1888个,本期空投最多5000名截止。

  币源社区论坛空投登记回复地址:https://www.coingogo.com/article/42912

  严禁作弊刷楼,空投留地址用户必须进行实名认证并且下载币源社区app登录,机器刷号和刷实名认证注册将取消奖励。活动解释权归源币基金会所有。


  第一期空投500个地址已经空投完毕,请用户注意查收。本次空投至869楼;扣除作弊帐号和地址错误,多次重复回复地址和同一用户回复不同地址系统已经进行排除。

  第二期空投已经发放完毕请注意查收,本次空投到2138楼总共空投1151个有效用户。

  第三期本期空投结束楼层5000,超出将不进行空投请知悉。

  第三期空投已经发放,请注意查收,本次空投结束感谢大家支持。

  地址已经够了,暂停收集空投地址。等待统计进行空投,预计以太坊分叉后进行空投,空投完毕进行公告。请不要再留地址,感谢支持。


  2019年1月22日

  源币基金会

  楼主签名:币源社区联合创始人,区块链数字货币早期投资者。
 • 62#

  RMB 0.18

  重生老铁
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0xF28C3393e6DF5d719A7745d3c09A95941a6d0479

  发表于1年前
  0
 • 63#

  RMB 0.18

  聪哥牛逼
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0xB0fBb1dBC2e882D51351c63cc0155192075caf57

  发表于1年前
  0
 • 64#

  RMB 0.20

  大龙套餐
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2208
   源点

  0x63f55d9Fa347808023cEc939Db257E8462CFE0f0

  发表于1年前
  0
 • 65#

  RMB 0.18

  似是故人来
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0xeCC109d0E10332C72D768Fb277079B5345793314

  发表于1年前
  0
 • 66#

  RMB 0.19

  a263555775
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2128
   源点

  0xe40c207145b93a6e5ca4B5f7eF209Fb6082a3C39

  发表于1年前
  0
 • 67#

  RMB 0.18

  啊我啊想
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0x0EDAb1d72c7a5446c58cbec44ec19C57034F6ac0

  发表于1年前
  0
 • 68#

  RMB 0.18

  光速啊啊
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0x11A5963ED74BA2F709CEBd9b2446a5a2b5c2F1d1

  发表于1年前
  0
 • 69#

  RMB 0.20

  区块佣兵
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2208
   源点

  0xBf59F9d536811b6Ef09834533e9F4360f8B892c6

  发表于1年前
  0
 • 70#

  RMB 0.18

  小雨啊啊
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0xFd19eFf11422b163C967D0E4B925a43DdcA5d45d

  发表于1年前
  0
 • 71#

  RMB 0.19

  Alan
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2108
   源点

  0x4f0647DDf77ba844D2719158308D677977bDDAcA

  发表于1年前
  0
 • 72#

  RMB 0.18

  烧红我问
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0x432adEcbB7249e59C6Ff4149ba46fC67f7f8b225

  发表于1年前
  0
 • 73#

  RMB 0.20

  baidoudou1
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2288
   源点

  0xE628C9a4FFe188cb26c5Be9c749899fc71536983

  发表于1年前
  0
 • 74#

  RMB 1

  浪子天涯
  • 0
   帖子
  • 533
   评论
  • 1.64万
   源点

  0x36cFdbdE5165CBafa0B683D6369D315eA9bdF244

  发表于1年前
  0
 • 75#

  RMB 0.17

  雾海孤帆
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0xF254C8DEae2E00c90ed95693da25D5E7263Cd474

  发表于1年前
  0
 • 76#

  RMB 0.18

  陈家畅人
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0xcD5aa58BE23c093116202f7Ac4A3C00D54A3D0Ed

  发表于1年前
  0
 • 77#

  RMB 0.19

  Alex
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2108
   源点

  0x333aC1AA7811cf05E18A0295B4C35A9f3d8BBe3E

  发表于1年前
  0
 • 78#

  RMB 0.19

  zhou131452
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2108
   源点

  0x6fC83de1390723B275358969eb176D254c5A49f5

  发表于1年前
  0
 • 79#

  RMB 0.17

  爱上区块链
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0xf549f28473FC82d1697dD671d0B0FD29C8f227B3

  发表于1年前
  0
 • 80#

  RMB 0.66

  华币全球资讯
  • 53
   帖子
  • 38
   评论
  • 7338
   源点

  0xa241f0c14C97A5D336c025ba22c7dc6B203820D6

  发表于1年前
  0
 • 81#

  RMB 0.18

  小姑米啊
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0x62Dc9A136241bbe1a5254748050b5095Ad4263e7

  发表于1年前
  0
 • 82#

  RMB 0.19

  7777777c
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2108
   源点

  0x5d4597818E78742b15faf8EEe7212945cF1Fa46B

  发表于1年前
  0
 • 83#

  RMB 0.52

  13935021047
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 5865
   源点

  0x52615b4dCb35cA528c78a43091F7C37bfdc7992A

  发表于1年前
  0
 • 84#

  RMB 0.96

  叫我爸爸
  • 1
   帖子
  • 10
   评论
  • 1.07万
   源点

  0x208f93323d3598ddd8b66407A32a27217A7017B9

  发表于1年前
  0
 • 85#

  RMB 0.18

  我要飞疯
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0x53Dca445ED6d4fc343a9d66e7cE9525DDe225d5e

  发表于1年前
  0
 • 86#

  RMB 0.07

  525jzy
  • 9
   帖子
  • 583
   评论
  • 170
   源点

  0xE34E089cffB9e9D12077AA5E5b21698D25f2D459

  发表于1年前
  0
 • 87#

  RMB 0.17

  bibox2
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0xD63962503415507a3EfCcbBcfc8618701aAe5dCa

  发表于1年前
  0
 • 88#

  RMB 0.18

  reid_reid
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2008
   源点

  0x7FA3584E5BF62461EC87Dc03c8889032Be965B73

  发表于1年前
  0
 • 89#

  RMB 0.17

  mykey
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0xf1d73a5E1ae340F6B742658ce65572805A1d132f

  发表于1年前
  0
 • 90#

  RMB 0.17

  海千户666
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 1908
   源点

  0x7eCb3dFDe91138389dF30227Aae461C80319A1f6

  发表于1年前
  0
 • 91#

  RMB 0.20

  zf张飞
  • 0
   帖子
  • 1
   评论
  • 2208
   源点

  0xa45Ec3535cA1eF619586B04Bb49b56831030AD1a

  发表于1年前
  0
添加评论 (需要登录)